De Gaat in de jaren eind 1940 / 50


De Kan. van Nuijsstraat heette vroeger gewoon de "Gaat" of officiëel de "Gaatstraat".
Op de foto links marcheren de Gidsen richting Plats in de bocht bij het Getske.
De boerderij rechts is die van de Haufe.
De foto is waarschijnlijk gemaakt vanuit het huis van de fam. van Nuijs.Herengymnastiekvereniging Olympia.

De benaming "Haufe" was een verbastering van het woord halve.
De boerderij was namelijk een pachtboerderij en de uitbater ervan moest jaarlijks de helft van zijn oogst aan de eigenaar afdragen.Deze foto moet wel vanuit de kerktoren gemaakt zijn.
Tussen de beide witte huizen begint de Gaat.
Links het huis van de fam. Fransen en rechts het café van de weduwe Hoen.
email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends