Soldoate oet Onderbanken


Nee, dit is geen echte Sjilvendse soldoat. Hij is ook niet van de toneelvereniging of de comedy capers. Nee, dit is de heer Jacobs in zijn funktie als kerksuisse. Zijn taak was het om op zondag in de hoogmis en tijdens plechtige kerkelijke vieringen de orde te handhaven. Tot de jaren 1960 heerste er een strenge discipline in de kerk en zijn taak was het ervoor te zorgen dat aan al die regels gehoor werd gegeven. Zo zaten de vrouwen in het linker gedeelte van het kerkschip en de mannen rechts (als je naar het altaar keek). Uitzondering hierop waren de notabelen. De vrouw van de burgemeester zat naast hem aan de mannenkant.
Vrouwen dienden een hoofdbedekking te dragen. Wie geen geld had voor een hoed, droeg op zijn minst een hoofddoek. De zitplaatsen in de kerk werden ieder jaar verpacht. Vooraan waren de duurste plekken.
Het gebeurde wel eens dat een mijnwerker, die nachtdienst had gedraaid, tijdens de preek in slaap sukkelde. De suisse porde hem dan met de stok van zijn lans in de rug, om hem wakker te maken.
Kwajongens gooiden wel eens een cent achter hem op de vloer om hem te sarren.


email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends