Soldoate oet Onderbanken


Jan Achten, * 19-1-1931.


Jan was omstreeks 1951/1952 soldaat bij de Luchtmacht en wel als bowser-chauffeur op de vliegbasis Twente.

foto's en info: Jan Achten


Annie Mols en Jan Achten in april 1951. Op de rechter foto wordt er pootje gebaad in een trechter die veroorzaakt was door de neergesorte Engelse bommenwerper in 1943.


email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends