Guill Vaessen   * 1929       † 2008


Guill Vaessen was op 6 jan. 1929 in Slenaken geboren, maar woonde op de Ruuscherhof in Schinveld toen hij naar Indië werd uitgezonden.
Hij was ingedeeld bij De Geneeskundige Troepen.
Na zijn terugkeer in Nederland trouwde hij met Grada Gebben en ze woonden in Jabeek.
Hij overleed op 27-1-2008 in Brunssum.


Guill schreef ooit uit Indië de volgende brief.

De man zonder naam.
Jullie kunnen zich een militaire arts niet voorstellen zonder zijn ”verplegers”. Zij vormen als t ware een beschermend cordon rond de officier van gezondheid. Voor de gewone kwaaltjes van de dag, zoals hoofdpijn, buikpijn en kiespijn en van die dingen meer, waar we met wat achiveco of sulpha-tabletten vanaf kunnen worden geholpen, kom je bij de ziekenverpleger. We hebben er van allerlei slag.
De meesten hebben hun ”beroep” zelf aangevraagd bij hun eerste indeling. Sommigen voelden wel iets voor een makkelijk baantje, waar ze nu niet direct moe van worden, maar die zullen na een paar maanden wel weer een desillusie rijker geworden zijn. Het is lang niet zo gemakkelijk als ze wel dachten. Vooral niet op patrouille. Dan zeulen ze behalve hun goed gevulde verbandtas en hun organiek wapen nog een brancard nee door het terrein waarbij een bren nog maar een veertje is. Er zijn er ook, die in principe iets tegen wapengeweld hebben en voor hen is de functie van ziekenverpleger de geijkte plaats waar zij, zonder in hun overtuiging gekwetst te woraen, hun steun aan het vaderland kunnen geven. Maar de meesten zijn doodgewone knapen van het platteland en uit de steden, net zo geschikt voor de infanterie of welk wapen ook als elke andere wapenbroeder, maar die om hun karakter-kwaliteiten, misschien wel door een kleine aanwijzing van de indelingsofficiers, tot het groepje getrouwen rond de militaire arts zijn gaan behoren.
Dat zijn de goeien, die nooit iemand in de steek laten. Vaak zitten ze op hun eentje op een buitenpost en zijn daar de beste ambassadeur voor de kampong. Anderen hebben hun tampatje in het een of andere veld hospitaal. Meestal is dat het beste huis dat er in het gebied van een paar duizend vierkante mijlen te vinden is, - stellen jullie er zich vooral niet te veel van voor - en vormen daar een clubje van een man of drie en regelen in het hospitaaltje de dagelijkse gang van zaken.
Voor zover de patiënten het merken, begint dat s morgens al om zes uur met de thermometer. Voor de hospitaalsoldaat betekent het: ”Ziezo, de nachtwacht zit er bijna op over een uurtje ga ik eens een machtig gat in de dag slapen.

Giel Vaessen.email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends