Frans Hoen   * onbekend       † onbekend


Frans Hoen woonde in Schinveld aan het Wilhelminaplein, waar zijn moeder de weduwe Hoen een café exploiteerde.
Frans werd opgeroepen voor de lichting 1949-1 en kwam op 1 maart 1949 als dienstpichtige in Roermond in het leger. Zijn lichting was een der laatsten die naar Indië uitgezonden werd.
Hi was ingedeeld bij het 7-2 RI 433 bataljon.

email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends