Math Dörenberg   * 31-1-1925    † onbekendMathias Joseph Gerardus (Math) Dörenberg was op 31 jan. 1925 in Schinveld geboren.
Hij was als dienstplichtige ingedeeld bij het 3-II RI Limburgse Jagers van de 7 dec. Divisie en kwam omstreeks medio 1946 in dienst.
Het vertrek naar Indië was op 18-10-1946 met het SS Indrapoera. De aankomst in Batavia was op 11-10-dav.
Het bataljon werd ingezet voor handhaving van de orde in - en zuiveringen buiten Batavia.
Op 3 februari 1947 werd het bataljon gelegerd in Tandjong Priok en nam daar de beveiliging van het gehele havengebied over.
Tijdens de 1e politionele actie, die startte op 21 juli 1947, had het bataljon de beveiliging overgenomen van de bataljonsvakken van 3-14 RI (Tjipanas) en 3-RS (Tjiandjoer) die in opmars waren naar Soekaboemi. Op 22 juli voerde het bataljon een grote zuiveringsactie uit in het gebied rond Tjikalong-Koelon. Op 27 juli werd het bataljon verplaatst naar Cheribon voor deelname aan de operatie ”Venlo”. De 2e Cie. werd gelegerd in Tjilimoes. Op 2 augustus werd Koeningan door de 2e Cie. ingenomen. Op 3 augustus trok de gevechtsgroep 3-2 RI waarbij ingedeeld carriers, mortieren, zware mitrailleurs, Pioniers en Genisten, op naar Tasikmalaja. De 2e Cie., die 's -nachts nog hevige gevechten had geleverd was nog niet fit genoeg om verder op te trekken, bleef achter in Koeningan. Bij Gardoe I kwam de gemotoriseerde colonne bij een vernielde brug tot stilstand. De carriers Pag, zware mitrailleurs, zware mortieren en trucks werden bij de brug achtergelaten. De opmars werd te voet voortgezet. Op 4 augustus werd Kawali en op 5 augustus werd Tjiamis bezet. Op 6 augustus stond men voor Tasikmalaja maar door de hevige tegenstand, en het gemis aan zware wapens, kon de stad nog niet worden ingenomen. Daags daarna werd met steun van een aantal ”Mustangs” van het KNILM de weerstand van de TNI gebroken en kon het einddoel Tasikmalaja worden bezet.
De repatriering was op 24-12-1949 met het SS Waterman. Op 15-01-1950 was de aankomst in Rotterdam.email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends