Johannes Wilhelmus (Wiel) Valkenberg   * 4-3-1927    † 9-10-2009Wiel Valkenberg werd aan de Dorpstraat geboren. Omstreeks 1947 werd hij voor de dienstplicht opgeroepen met de bestemming: Uitzending naar Indië.
Hij was korporaal bij de mariniers en keerde op 19 juli 1949 in Schinveld terug.
Hoewel hij erg blij was met zijn behouden thuiskomst, kon zijn thuiskomst niet in een feeststemming gevierd worden. Enige weken eerder, op 27 juni overleed namelijk zijn moeder aan een hartinfarct. Wiel die op dat ogenblik, met de Kota Inten bij Port Said voer, werd hiervan middels een telegram op de hoogte gebracht, met het verzoek onmiddellijk naar huis te komen. Dit zou per vliegtuig mogelijk geweest zijn. Echter omdat er aan boord enkele gevallen van pokken waren geconstateerd werd dit niet toegestaan.
Na zijn repatriering koos hij voor een carriere bij het leger en kwam nu bij de Luchtmacht.
Uiteindelijk werd hij ingedeeld bij de 4de Groep Geleide Wapens en bleef hierdoor vele jaren in Duitsland gelegerd, in Hessisch Oldendorf en in Bramsche.
Hij werd in 1982 gepensioneerd in de rang van adjudant en woonde daarna in Nijmegen.
In 1955 was hij getrouwd met Gerda Ruigrok uit Susteren.
Wiel overleed op 9-10-2009 in Nijmegen.
Gerda overleed vier maanden later.


foto en info: Clasina Valkenberg

wiel v wiel v


email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends