Herman Joseph Falkenberg   * 07-11-1926    † 1994Herman Falkenberg werkte voordat hij voor zijn dienstplicht werd opgeroepen in de auto-garage van de SM. Emma te Hoensbroek. Hij werd ingedeeld bij de Stafcompagnie van het 4-6 RI (Bokkenrijders) en had daardoor de pech langdurig in Inië te worden gelegerd.
Dit regiment vertrok nl. op 20 juni 1947 met het s.s. Sloterdijk naar Batavia waar het op 16 juli dav. aankwam.
Aanvankelijk was Herman motorordonnans, later onderhoudsmonteur van het wagenpark.
Tijdens de 2de politionele actie in dec. 1948 raakte zijn bataljon in hevige gevechten betrokken met de Siliwangi-devisie.
De repatrieëring met de Louis Pasteur begon op 7 feb. 1950 en het schip kwam op 25 feb. dav. aan in Nederland.
Na zijn terugkeer ging Herman weer in de garage van de SM. Emma werken.
Na de sluiting van de mijnen werkte hij bij de Fiat in Born.


foto's en info: Mia Falkenberg-Camps


email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends