Joep Mols   * ± 1925    † 2010
foto: Steenkool 1953 nr 5
Joep Mols werd in Schinveld aan de Merkelbeekerstraat geboren.
Hij was de oudste zoon van de familie Mols. Op de ambachtsschool in Brunssum volgde hij de opleiding tot machine-bankwerker.
Na de bevrijding van Zuid-Limburg meldde Joep zich als OVW-er en trok met de geallieerden Duitsland in. Daarna, in de zomer van 1945, kwam hij als vrijwilliger bij de Mariniersbrigade en na een opleiding in Amerika landde men uiteindelijk begin 1946 in Indië.
Joep was sergeant bij de Veiligheidsdienst van de Mariniersbrigade.
Zijn marine-nummer was 4502812 en hij trad in Indië in het huwelijk met Hanny Baayen.
Medio 1948 werd hij gedemobiliseerd en kwam met zijn vrouw terug naar Schinveld.
Hier werden ook hun eerste twee kinderen, Resie en Annie geboren.
Joep werkte weer als ondergronds-bankwerker op de SM. Emma, maar een eventuele emigratie werd steeds vaker overwogen.
Met Volkswagen kwam hij overeen om VW's in Australië te mogen verkopen. Met 2 kisten onderdelen en gereedschappen vertrok de familie in de zomer van 1955 met de Sibajak naar Australië en gingen in Sydney aan land. Ze vestigden zich in Perth.
Via de handel in VW's kon Joep na enige jaren reeds een kleine boerderij kopen die hij later flink uitbreidde om zich als boer definitief te vestigen.
Hun derde kind Peter werd omstreeks 1960/61 geboren.
Joep overleed in 2010.


Op de linker foto wordt Hanny door haar vader uitgehuwelijkt. Rechts tekent zij de huwelijksakte.
Hanny met haar eerste kind Resie. Rechts de familie in Schinveld.
De linker foto is gemaakt op 19 feb. 1961.
Peter jr. is pas geboren. Resie draagt het uniform van de Maralving girls.
De rechter foto is gemaakt in aug 1983. Joep hield van honden ...


foto's en info: Tinus van Haren
email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends