Jan Verhooren   * 30-08-1927    † 21-04-1988Jan Verhooren werd in Schinveld aan de Heidestraat geboren.
Zijn beroep was bankwerker op de Staatsmijn Hendrik.
In juni 1947 werd hij opgeroepen voor militaire dienst en later uitgezonden naar Indië.
Hij werd gelegerd in Palembang bij een Geniebataljon.
Na zijn repatrieëring (27-5-1950) trouwde hij met Anna Maria Frins.
Zijn vrienden noemden hem een stille en bescheiden mens.
Hij overleed in Schinveld.


Links op de motor in Indië.   Rechts de terugkomst in Schinveld, samen met Frans Sloen (midden) en Jan Herings (rechts).
Jan was in Indië niets aangekomen, links zijn moeder en rechts zijn zus Lies.


email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends