Sjilvese soldaote.

Sergeant Verhoeff

Gerrit Verhoeff was geen Sjilvender van geboorte, maar afkomstig uit Alphen aan de Pijn. Hij was sergeant bij de Politietroepen en waarschijnlijk gelegerd in Brunssum. Zijn vrouw kwam uit Zaandam. De familie woonde aan de Bouwbergstraat nr. 31.
Hij overleed op jonge leeftijd tengevolge van een hartinfarct.

email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends