Sjilvese soldaote.

Willem van Nuys

Willem van Nuys diende van 1958 tot 1960 als dpl bij de Technische Troepen van het 101 bataljon en de 101 compagnie.
Links op wacht in de Kromhout Kazerne in Utrecht en rechts met een andere Sjilvender, Math Buijsers, op karwei op Soesterberg.email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends