Joannes Franciscus Antonius (Antoon) Dohmendohmen


Dit is een krantenfoto van burgemeester Dohmen van Meerssen.
Joannes Franciscus Antonius (Antoon) Dohmen, was een zoon van het molenaarsechtpaar Joannes Antonius Dohmen en Anna Elizabeth Verhooren uit de Onderste Molen in Schinveld. Hij was van 1909 tot 1924 burgemeester van Meerssen. Hij overleed in 1925 te Roermond.
Voor verder informatie over deze J.F.A. Dohmen zie: De Onderste Molen par.14 (klik)

foto en info: Jacques Diederen

uit de Limburger Koerier van 4-8-1925

email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends