De fam. Waltmanswalt walt


walt walt


boven: dhr. Jan Mathijs Waltmans en zijn vrouw Elisabeth Brandts
beneden links: mevr. Brandts met de kruiwagen in de Gaat.
rechts: een van hun zonen, in dit geval Jan (Sjeng) Mathijs met zijn vrouw, Maria Josephina Gelissen (uit Jabeek).
Het echtpaar had een melkhandel en naderhand ijssalon aan de Beekstraat. Het was het lekkerste roomijs uit de wijde omgeving.


foto's Mia Waltmans


walt walt walt


Op de foto's hierboven staan een andere zoon van J.M. Waltmans en E. Brandts nl. Johan Waltmans met rechts zijn vrouw Ida Quaedvlieg.
Daarnaast staat het echtpaar bij gelegenheid van de bruiloft van hun zoon Nic in 1966


foto's en info, Mia Waltmanswalt walt


Op de foto links boven staat de oudste zoon van Johan Waltmans en Ida Quaedvlieg nl. Matheus (Jeu) Waltmans.
Rechts staat het echtpaar Joep Arets en Sophie Waltmans (dochter van Brandts-Waltmans), waarschijnlijk bij gelegenheid van een bruiloft.


foto's en info, Jolanda Hausmann-Waltmanswalt walt


Nogmaals Jeu Waltmans

foto's en info, Jolanda Hausmann-Waltmansemail me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends