Jan Diederen
Beide foto's zijn na het einde van de 2de WO gemaakt
Zef Mols (links) was meteen in sept 1944 als OVW-er, in de funktie van vertaler met de geallieerden mee Duitsland in getrokken.
Jan Diederen (midden) was student aan het Groot Seminarie in Roermond. Later moest hij om gezondheidsredenen zijn studie opgeven. In Schinveld was Jan de oprichter en dirigent van meerdere zangkoren. Tevens was hij beroepsmatig tot aan zijn pensionering, muziekonderwijzer op de Schinveldse basisscholen. Ook was Jan vele jaren koster in Schinveld.
Rechts staat een seminarieklasgenoot van Jan, Huub Hamers geheten en afkomstig uit Maastricht. Hij is later priesterleraar op het Bisschoppelijk College te Sittard geworden.
Op de rechter foto staat het drietal gezeten op een zogenaamde zelfbinder, een maaimachine die zelf al de schoven bond.


info: Jacques Diederenemail me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends