De familie Geraeds uit de BroekstraatBovenstaande foto is waarschijnlijk gemaakt omstreeks midden jaren 40, toen pater Frans Geraeds zijn eerste mis in Schinveld deed.

Op de bovenste rij vlnr staan: Bakker Sjeng Kuijpers, Frans Kuijpers, vader Kuijpers, mevr. Kuijpers-Geraeds, Anna Dohmen-Dohmen, Hendrik Dohmen, Sjeng Dohmen, Piet Dohmen, Theo Dohmen, Jel Peters en Frans Rademakers.
Rij daaronder vlnr: Mevr. Kuijpers, mevr. Goossens-Dohmen, onbekend, Kuijpers, Greet Deumens-Kuijpers, Annie Geraeds, Dina Smeets-Geraeds, Billa Palant-Geraeds, To Geraeds, Maria C. Sturmans de echtgenote van Piet Dohmen, Tring Peters-Dohmen en Beth Dohmen-Palmen.
Zittend vlnr: Apolina G. Geraeds-Boesten, Sjeng Geraeds, vader Jan Sevrien Geraeds, de neomist Frans Geraeds, zijn stiefmoeder Maria Anna Mechtildis Dohmen met zoon Ton Geraeds op schoot, mevr. Geraeds-Gatzweiler, Anna Maria Dohmen-Oberjé en Frenske Geraeds.
Zittend vooraan: Piet Geraeds, Fien Geraeds, Truda Geraeds, Zef Geraeds, Frans Geraeds, Guus Kuijpers en Sjir Kuijpers.

Jan Sevrien Geraeds was de weduwnaar van Maria Ida van Mulken uit Stein. Uit dat huwelijk stamde pater Frans.
Op 23-4-1920 trouwde Jan Sevrien in Schinveld met M.A.M. Dohmen en kreeg met haar een groot gezin.
Frans Geraeds was geboren op 18-11-1915 in Schinveld en werd missionaris bij de Monfortanen. In die hoedanigheid was hij 30 jaren werkzaam in Mozambique en daarna nog eens 20 jaren in Brazilië. Hij overleed 18-2-1997 in Sao Paulo.
De familie Geraeds was zeer godsdienstig, een aantal meisjes werden non. Halfbroer Piet was misdienaar en later zelfs koster.
Bovenstaande foto zal waarschijnlijk voor de meeste mensen uit Schinveld onbekend zijn. Ze is in Sittard gemaakt bij gelegenheid van het 50 jarige professiefeest van een tante van Maria Ida van Mulken, de eerste vrouw van Jan Sevrien Geraeds.
Jan Sevrien en zijn vrouw Maria Dohmen staan op de tweede rij van boven, de derde en vierde van links. De eerste van links in die rij is Beth van Mulken (nicht van de jubliaris).
Idem, neef Willem van Mulken staat op de bovenste rij als vierde van links, de achtste van links is een nicht met de naam Ida.
Pater Frans temidden van zijn (half)zussen.

foto's: Zus Jacobs en René Janssen.
namen: Lej Dohmenemail me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends