Een aantal Sjilvese vrowluuj op retraite op de Molenberg omstreeks 1955


Zittend op de stoelen, v.l.n.r. : 1 Gertrudis Severens-Verhooren (uit de hoedenwinkel op de Brunssummerstraat), 2 Lieske van Tongelen (van de Eindstraat), 3 mevr. Severens, 4 Fien Rademakers-Dohmen, 5, 6, 7 en 8 zijn nog onbekend, 9 onbekende met een bekend gezicht, 10 waarschijnlijk mevr. Kohnen-Boosten (winkeltje op de Eindstraat).
Voorste rij staand, v.l.n.r. 1 Helena Herings-Silln (ze woonde aan het begin van de Jabeekerstraat aan de linkerkant; ze was de vrouw van Lucas Herings die nog in onze jeugd met de Schinveldse lijkkoets reed), 2 mevr. Theunissen, 3 mevr. Mengelers-Jacobs (Eindstraat) 4 Josepha Diederen-Gielen (van de houthandel). 5 Maria Elisabeth Pagen-Reijnders (uit de Kanunnik van Nuijsstraat, haar man was boa / veldwachter in Schinveld voor de oorlog). 6 onbekend, 7 Houtermans-Theunissen (woonde in de Bareschjop). 8 Rika Friederichs, 9 onbekend, 10 Clara Bosch-van Leeuwen, 11 Berb van Hoeije-Dohmen, 12 onbekend.
Achterste rij staand, Eerste drie onbekend, 4 Fien-Rademakers-Dohmen, en 9 waarschijnlijk mevr. Jörissen-Coumans (onderwijzeres).
vooraan: 1 Gina Andrieu-Jacobs, 2 Lienke Vroemen-Jacobs, 6 mevr. Geraets en de rest is onbekend.


namen o.a. Annie Pirie-Dohmen en Jacques Diederen
email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends