Luuj van Sjilvend.

Lekkesj op de voeës.

Links de knecht van bakkerij Merry-Huijnen aan de Beekstraat. Rechts kapper Hein Janssen, die ook mij 25 jaar roepte.
De foto is gemaakt omstreeks 1937/38.
email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends