Luuj van Sjilvend



Bruidspaar Mia Mertens en Ton Diederen in 1955 te Hoensbroek



diederen



 

foto en info: Onnie Diederen



email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends