Meester Baggen


Een van de vele markante personen uit Sjilvend gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw was ongetwijfeld meester Baggen.
Constantinus Hubertus Baggen was op 27 maart 1886 in Amstenrade geboren. Hij volgde bij de Jezuïten paters in Sittard een opleiding tot onderwijzer. Zijn eerste aanstelling als zodanig was omstreeks 1908 in Gronsveld. Later werd hij onderwijzer in Amstenrade en in 1914 slaagde hij voor de akte van hoofdonderwijzer. Tevens had hij gedurende die tijd muzieklessen en een opleiding voor dirigent van koren en andere muziekgezelschappen gevolgd.

Constant Baggen in 1911 als 25 jarige militair en staande links op de foto rechts als luitenant (1914 - 1918)

Omstreeks 1910 werd hij als dienstplichtige opgeroepen en tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij officier en dirigent van een militaire kapel.
Op 11 juli 1921 trouwde hij in Nieuwstadt met Agnes Huijnen, die hij in Amstenrade had leren kennen en die als kamermeisje op het kasteel werkte. Constant is zonder hoge hoed getrouwd omdat hij deze in het open bagagerek van de taxi gelegd had, waarmee hij voor de huwelijksmis van Amstenrade naar Nieuwstadt reed.

Constant Baggen 1886 - 1970 en Agnes Baggen-Huijnen 1895 - 1979

Na hun huwelijk woonde het echtpaar Baggen-Huijnen tot 1922 in Amstenrade. In dat jaar werd de meester tot hoofd der school in Schinveld benoemd en men verhuisde naar deze plaats. Vele oude Sjilvenders zullen zich nog op de Eindstraat, rechts naast de school, het huis van meester Baggen herinneren. Er stonden ooit een grote treurwilg en een tulpenboom voor, tenminste in mijn herinnering.

De foto links werd gemaakt bij gelegenheid van het vertrek uit Amstenrade in 1922.
Op de rechter foto staat de toenmalige school (links) en het onderwijzershuis (rechts)


Twee foto's van de familie Baggen in Schinveld.
De linker foto stamt uit 1930, de rechter uit 1938.

In zijn lange Schinveldse periode heeft meester Baggen op een groot aantal zaken zijn persoonlijke stempel gedrukt. Zeker als het met gezang te maken had was hij indringend aanwezig als dirigent en zanger. Iedereen in dit tijd kende hem als de man die de toon aangaf en de maat sloeg.
Ook werd hij benoemd als kassier van de Boerenleenbank. Van 1926 tot 1952 was de Boerenleenbank van Schinveld gevestigd in een kamertje van het onderwijzershuis.Deze foto werd gemaakt bij het 25 jarig bestaan van de Boerenleenbank.
staand vlnr: Frans Reijnders, Willem Jacobs, Jan Verhooren, Frans Theodoor Janssen en meester Baggen.
zitend vlnr: Joseph Dohmen, pastoor Greijmans en Senden.
Meester Baggen ging op zijn zestigste met pensioen maar bleef nog lange tijd daarna als vervangend onderwijzer uithelpen op de diverse scholen in Onderbanken.
info en foto's: Harrie Baggen (mei 2010)


Op de linker foto staat meester Baggen als lid van de Schinveldse Burgerwacht in de middenste rij, eerste van links.
Op de rechter foto als lid van een operettegezelschap staande de tweede persoon van links.


Voor zijn bidprentje klik hier
Voor het bidprentje van zijn echtgenote klik hier

Mijn persoonlijke herinneringen aan hem:
Mijn moeder was eind december 1945 overleden en mijn vader ging toen met ons (mijn zusje en ik) bij zijn ouders, aan de Eindstraat wonen. Joseph Dohmen, de ongetrouwde broer van mijn opa woonde daar ook. Hij was in die tijd voorzitter van de Boerenleenbank en had als zodanig veelvuldig contact met meester Baggen. Meestal kwam deze ook 's avonds nog een kaartje leggen. Mijn taak was het de kaarters van vuur voor hun eigen teelt rookartikelen te voorzien. Zo kon ik het naar bed gaan wat uitstellen.
Begin september 1946 moest ik naar de lagere school. Inderdaad moest! Vrijwillig zou ik nooit gegaan zijn. Wat moest je in hemelsnaam zoveel uren per dag in een eng lokaal? Waarom niet in de open lucht gespeeld?
De eerste klas van de lagere school was toen tijdelijk gevestigd in het zogenaamde Klein Patronaat aan de Kannunnik van Nuijsstraat. De Eligiusschool was namelijk beschadigd door de Duitse en geallieerde militairen die er tijdens de oorlog en bevrijding ingezeten hadden en moest eerst hersteld worden. De eerste klas bestond in 1946 uit twee gedeelten die gedeeld waren over meester Baggen en juffrouw Pagen.
Tijdens de zangles, wat volgens mij een hoofdvak was en die altijd door meester Baggen gegeven werd werden we echter in een lokaal gepropt. We konden nog geen letter lezen maar meester Baggen tekende wel een notenbalk op het bord en gaf met een aanwijsstok de noten aan.
Oh jongens, wat had ik een hekel aan de samenzang over: ”OH JONGENS ALS IK RIJK WAS ...”. Ik wist zeker dat naar school gaan nergens voor goed was. En later ging ik immers toch naar Amerika en daar praten ze helemaal niet van dat stomme Nederlands van de AAP, NOOT en MIES-bordjes.
Tijdens een van die eerste zanglessen besloot ik de zangpijp aan Maarten te geven en peuzelde aan een appel die ik uit de wei van opa had meegenoemen. Ik was de eerste van de klas die straf kreeg en als afschrikwekkend voorbeeld voor de klas op de knieën moest zitten.
Ik kneep hem 's avonds als een ouwe dief, want de meester zou zeker komen kaarten en mijn vader zou zeker weer vragen hoe ik het deed ... en eerlijk gezegd, ik had meer angst voor straf van mijn vader dan van de meester.
Echter, de meester was een fijne vent. Op de vraag van mijn vader hoe ik me gedroeg zei de meester dat ik een brave leerling was.
Na een tijdje leerde hij ons onze naam schrijven. Hij schreef hem boven op een bladzijde een keer voor en vervolgens moesten wij het hele blad ermee volschrijven. Ik heb dagenlang alles wat beschrijfbaar was volgeschreven. Iedereen mocht weten dat ik bestond.
Mijn vader was niet erg tevreden met mijn prestaties op school. Ik vond een enkele 6 op het rapport al heel wat. Mijn vader wilde meer zien. ”Als je nu eens met een 8 thuiskwam ?” hoopvolde hij.
Ik besloot hem ruim tevreden te stellen en veranderde op het Paasrapport de 5 voor SCHRIJVEN in een 9.
Eigenlijk was hij niet tevreden, het was maar schrijven en hij kon zich ook niet goed voorstellen hoe meester Baggen voor die hanenpoten van mij een 9 kon geven.
De meester heeft me na de Pasen niet meer gestraft voor valsheid in geschrifte, hij vond de door mijn vader opgelegde penitentie afdoende.


email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends