Luuj van Sjilvend


Mevr. Thielen - Leunissen


Christina Anna Thielen - Leunissen was waarschijnlijk de eerste dame in Schinveld met een rijbewijs. Het werd haar uitgereikt op 10 maart 1930 en had een geldigheid van twee jaren. Leges fl. 2.-
De familie Thielen had in die tijd een bakkerij op de hoek van Bouwbergstraat en huidige Past. Jacobsstraat. Naderhand was in het pand bakkerij Dela Haye gevestigd en nog later een autoverkoper.


Foto's en info: Archief Lej Dohmen

email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends
html hit counter