Luuj van Sjilvend


Installatie burgemeester Adams


Na burgemeester Bosch (van 1910 tot 1934) trad op 1 december1934 dhr. P.J.H. Adams aan, als burgemeester van Schinveld.
Hij zou hier tot 1967 in ambt blijven. Onduidelijk is, of er op het einde van de oorlog - gedurende een korte periode, er een andere burgemeester is geweest.
Adams was geboren, in Linne, op 23 nov. 1902 en overleed te Schinveld op 20 april 1970. Hij was eerder werkzaam op de secretarie van Roermond, daarna burgemeester van Noorbeek van april 1929 tot en met november 1934.

De notabelen op bovenstaande foto zijn v.l.n.r. veldwachter F.A. Pagen; van Tongelen, raadslid ?; onbekend; onbekend; H.J. von Kann, raadslid; G.J. Senden, raadslid; kanunnik Van Nuijs, wethouder P.M.J. Dohmen; de burgemeester en zijn echtgenote A.E. van der Sterren; wethouder A. Diederen; G.J. Thissen, gemeentesecretaris; onbekend; Sturmans ?; J.A Boesten. raadslid; onbekend; Jan Michael Diederen, waarschijnlijk lid van het kerkbestuur; pastoor Aug. Greymans; onbekend; en kapelaan Rohs


namen: Jacques Diederen.

email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends
html hit counter