Luuj van Sjilvend      De familie Reijnders-Dohmen
De familie Reijnders-Dohmen woonde aan de Broekstraat, de huidige President Rooseveltstaat.
Op deze foto van omstreeks 1922 staan van achter naar voren en vlnr:
Frans, Opa Reijnders, Huubke.
Juup, Teun, Oma Reijnders-Dohmen, Lies
Sjeng en Mia. NB. Kind Annie was nog niet geboren (1924)


Op deze foto's van ± 1928 staat dhr. Hub Reijnders als trotse paardenbezitter. Op de achtergrond rechts is nog het café Dohmen te zien.
De linker foto beneden is op zijn erf gemaakt en vlnr staan: zoon Toon, dhr. A. Dohmen van het genoemde café en de zonen Reijnders Juup en Huubke. Waarschijnlijk was er toen al een graanhandel gevestigd.
Op de foto beneden rechts staan vlnr. Gertud (Truuj) Dohmen, echtgenote Marie met kind op de arm en mevr. Gertrud Douven.


Foto's links en midden:
Andreas Hubertus Reijnders en
Maria Petronella Dohmen omstreeks 1930.
Foto rechts. Maria Petronella op haar 60ste verjaardag in 1942.


foto's en info: Dré Reijndersemail me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends