Luuj va SjilvendMatthias Theunissen, * 2 maart 1910 te Somborn (D)  † 21 jan. 1981 te HeerlenOphaalmachinist Matthias Theunissen uit Schinveld is op deze foto's bezig met zijn werk.
Waarschijnlijk is dit de ophaalmachine van Schacht II van de SM. Hendrik.
Op de zg. dieptemeter, links, is bij de pijl de betreffende verdieping aangegeven, in dit geval de 636m. verdieping. De witte markering op de kabel is de indicatie voor de preciese positie van de kooi op die verdieping. De kolenwagentjes moesten via een soort beweegbare vlonder op de kooi gedrukt worden. Hier zat maar een tiental centimeters speling in.
Een lift bestond uit vier etages boven elkaar. (Schacht IV had er vijf). Een naar beneden gaande lift stopte met de bovenste etage op het niveau van de ondergrondse verdieping. Zodra de kooi de juiste positie had bereikt gaf de seingever, aan de schacht beneden, een belsignaal (Stop) naar de ophaalmachinist boven. Dan liet hij de vlonder zakken en met een persinstallatie werden twee volle wagens op de kooi gedrukt. Deze drukten hierbij de twee lege wagens van de kooi, die door een kettingbaan werden verder getransporteerd.
Vervolgens haalde de seingever de vlonder op en gaf een belsignaal (Een etage op) naar de ophaalmachinist. Deze haalde dan de lift een etage op en weer werden twee volle wagens op de kooi gedrukt en twee legen er vanaf. Dit herhaalde zich vier keer. Dan gaf de seingever het signaal ”Kooi OP”, waarna de ophaalmachinist de lift in een ruk naar boven haalde. Daar gebeurde dan het omgekeerde. De onderste etage stopte op het niveau van de losvloer, twee volle wagens werden van de etage gedrukt dmv twee lege wagens, die erop gedrukt werden. Daarna zakte de kooi een etage enz. tot alle 4 de etages gereed waren en de lift weer aan zijn duik naar beneden begon.
Tijdens het personenvervoer, bij het wisselen van de diensten, werden de 4 etages van een lift - zowel boven als beneden tegelijk betreden en verlaten. In de praktijk betekende dit dat in een trek ongeveer 50 personen tegelijk naar beneden gingen en naar boven kwamen. Tijdens het personenvervoer was de snelheid van de lift minder dan bij kolenvervoer.
Per ophaalmachine waren twee liften in bedrijf. Deze liepen via dikke stalen kabels over het schachtwiel boven de schacht. Als de ene lift boven was, was de andere lift beneden. De beschreven handelingen gebeurden dus tegelijkertijd, zowel beneden aan de schacht als boven op de losvloer.
De ophaalmachinist moest zich gedurende zijn hele dienst bijzonder goed concentreren op de signalen van de beide seingevers. Het was misschien wel de verantwoordelijkste funktie binnen een mijnbedrijf.


foto's Jo Theunissenemail me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends