Luuj van Sjilvend.

Tot begin jaren 50 werden de vetgemeste varkens thuis geslacht, de zg huisslachting.
Op deze foto staat huisslager Schrijen, mejuffrouw Stevelmans, mevrouw Oosterbos met zoon Jacq.

email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends