Sjilvese soldaote

August Buijsers






Foto is waarschijnlijk van voor 1940.

foto: Truus Boumans-Dohmen




email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends