Onbekend Sjilvends maedje


Een schriftgeleerde heeft voor mij ontcijferd dat er staat geschreven: ”Zur steten Erinnerung gewidmet von deiner treuer cousine Anna”
Vertaald uit het spijkerschrift zou het betekenen: ”Ter blijvende herinnering, opgedragen door je trouwe nicht Anna.”
Vraag ... Wie was Anna ?
email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends