Afscheid meester Sjang Peters


Deze foto is gemaakt bij gelegenheid van het 40 jarig jubileum van meester Sjang Peters van de Eligiusschool, op 3 feb. 1962.
vlnr: Meester Joseph Senden (hoofd), meester Sjeng Hendriks, Sjang Peters met zijn vrouw Irma Beckfeld, meester Jo Herings, meester Zef Vromen en meester Thei Daemen.

Op 14 okt. 1921 slaagde dhr. Peters in Den Bosch voor de onderwijzersacte. Met uitzondering van het eerste jaar, waarin hij les gaf te Brunssum, was hij altijd werkzaam op scholen in Schinveld. Gedurende die 40 jaren zijn ongeveer zo'n 1200 leerlingen zijn lessen gepasseerd. Ik was er een van en heb noodgedwongen van zijn hobbies, de Natuurwacht en de Vogelbescherming moeten kennis nemen. Sjang, zoals hij in Schinveld genoemd werd, kon ons urenlang sterke verhalen vertellen en dan kwam het lesgeven geregeld in de knel. Meester Senden heeft ons daarna in de 4de, 5de en 6de klas flink moeten bijspijkeren om weer op niveau te komen.In 1952 was er een reünie van oud-leerlingen meester Sjang Peters.
Op bovenstaande foto staan van boven naar beneden en vlnr:
Jos Geraeds, Math Godderije, Arnold Valkenberg, Jos Diederen, Martien Eggen, Piet Bosch, Zef Theunissen, Theo Hermans, Wiel Stevelmans, Sjaak Diederen en Frans Benders.
Adam Joosten, Harrie Snoek, meester Sjang, Sjeng Scholl, Leo Senden en Wiel Eggen.
Math Rutten, Sjeng Hendriks, Zef Kuipers, Arnold Thissen, Jo Benders, Sjeng Pieper en Wiel Vromen.


namen: John Haest

email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends