Klas van meester Renkens


Een klas op de Hal van meester Renkens.
van boven naar beneden en vlnr:
Meester Renkens, Al Renneberg, Jos Theunissen, Hein Verhooren en Ben Gebben.
Ton Blans, Nol Boesten ?, Jan Andrieu, Sjaak Adams, Jos Cohnen, 2x onbekend, Karel Cremers en Jo Scheren (vooraan), Norbert Spiertz en als laatste Jean Husken.
Bram Rademakers, Jan Theunissen, Caspar Peters, Jan Scheren, Jo Bleilebens, Ton Geraeds, Jo Arets en Jo Cuijpers.
Zittend op de grond: Hein Reubzaet, Ton Berkers, Jeu Waltmans en Fon van Hoeije


namen: Dré Reijnders, Karel Cremers, Herman Valkenberg e.a.email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends