de 5de klas van de Eligiusschool in 1932

1) Sjeng Scholl, 2) Sjeng Hendriks, 3) Johan Diederen, 4) Werner Geraets, 5) Nol Valkenberg, 6) Guus Badzurek, 7) Jo Benders, 8) Sjeng Pieper, 9) Werner van der Zander, 10) Boesten, 11) Jel Arets, 12) Harrie Snoek, 13) Jel Vromen, 14) Wiel Stevelmans, 15) Nol Knops, 16) Frans Benders, 17) Dromers, 18) Jo Pieper, 19) Jurrie van der Kuip en 20) Jacq Diederen.email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends