2de klas Franciscusschool 1953/54 (Aan de Eindstraat)
Bovenste rij vlnr : Meester Immens , Jan Mengelers, John Rademakers, Toon Hornstra, Ger Scheren, Jos Hellenbrand, Sjef Paas.
2e rij vlnr: Hub Rademakers, Walter Theunissen, Wiel de Rade, Wim Peters, John Berkers, .. Huijnen, Juul Beltgens, Hup Hermans.
3e rij vlnr: Nol Waltmans, Eugene Spiertz, Dré Reijnders, Jan Pricken, Kay Gubbels, Jef Friederichs, Leo Sturmans, Theo Pricken.
Voorste rij vlnr: Nol de Ruiter, Wen Scholl, Henk Nelissen, Jo Gelissen.


Foto en namen: Dré Reijnders

4de klas Franciscusschool 1955/56 (Aan de Jabeekerstraat)


Bovenste rij: vlnr Ger Scheren, Pierre Quaedvlieg, Wiel de Rade, John Rademakers, Jos Hellenbrand.
2e rij: Sjef Smeets, Wen Scholl , Hub Rademakers, Nol Waltmans, Henk Nelissen, Dre Reijnders, Meester Renkens.
3e rij: Leo Sturmans, Climmij Buijsers, … Douven, Wilma Mengelers , Marjet Daemen.
4e rij: Truus Dohmen, Fien Jacobs, Bep Deben , Els Gelissen, …Vloet, Phiel Franzen, José Gerards.
5e rij: Wim Peters, John Berkers, Nol de Ruiter, Eugene Spierz, Hens Vrolings, Marie-José Rademakers.


Foto en namen: Dré Reijnders


email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends