Een klas van de Franciscusschool aan de Jabeekerstraat in 1956


Onderste rij v.l.n.r:
Mia Geraets, Edit Quaedvlieg, Wilma Verhoren, Rienie Stevens, Jo Biesemans, Tiny Janssen, Riny Hellebrand, Juupke Reijnders en Hein Quaedvlieg.
2de rij v.l.n.r:
Jose Thoen, Marlies Peters,Jose Keulen, Ellie Senden, Jos Mevissen, Leo Jeurissen, Harrie Franssen, Marcel Kockelkoren
3de rij v.l.n.r:
Ton Renneberg, Ger Andrieu, Jo Arets, Leo Mevissen, Hub Reubsaet, Nico Scheren, en Meester Immens.
4de rij v.l.n.r:
Elies Rademakers, Lenie Cuijpers, Ger Gelissen, Jan Dohmen, Mariet Reubsaet, Rienie Adams, Regina Andrieu.
Bovenste rij v.l.n.r:
Lou Maassen, Jo Kuijpers, No Theunissen, Henk Zillen, Ger Veltrop en Sjef Gelissen.


foto: Ger Andrieu
Name: Ger Andrieu en Dré Reijnders
email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends