De vierde klas van de Mariaschool in 1953.sjoelklas

De vierde klas van de Meisjesschool in 1953.

Bovenste rij, van links naar rechts:
José Vinclair, To Rademakers, Ria van Aarnhem, Annie Andrieu, Bertha Smeets, Mia Verhooren, Tony Smeets.
Vierde rij, van links naar rechts:
Juffrouw Geraets, Tinie Raes, Ciel Boeyen, Tiny Rademakers, Yvonne Scholl, Mia Pauly, Mia Veltrop, Trees Stürtz, Mimie Kuijpers.
Derde rij, van links naar rechts:
Agnes Smeets, Mia Herings, Annie Beumers, Claire Palmen, Lies Dohmen, Lucie Jacobs, Marietje Keuzenkamp, Tiny Rademakers, Ellie Dohmen, Lenie Houtvast, Mariet Franzen
Tweede rij, van links naar rechts:
Mariet Spiertz, Mia Renneberg, Mia Theunissen, Mia Gelissen, Leni Mevissen, Lieske Quadvlieg.
Onderste rij, van links naar rechts:
Bertien Jacobs, Ellie Stevelmans, Jessie Janssen, Monica Egge, Annie Dohmen, Annemie Sturmans, Agnes Peters, Annet Jörissen, Hermien Theunissen, Martha vd Kooy.


Namen: Lies Willems-Dohmen, Annie Pirie-Dohmen en vele anderen.
email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends