Schinvelds zwartste jaren

In 2010 werden we opgeschrikt door ernstige misdaden, gepleegd in kloosters en gemeenschappen door RK geestelijken. Wat bijna niemand wist en wat een normaal mens nooit had durven te denken, bleken decennialang met opzet verzwegen misdaden te zijn. Begaan aan de kwetsbaarsten van een samenleving. Gepleegd door Eerwaarde geestelijken en onder de mijter gehouden door diverse Excellenties en uiteindelijk ook nog een Zijne Heiligheid.
Het resultaat van 20 eeuwen schijnheiligheid, want de goede naam van de Heilige Kerk mocht niet in opspraak komen. Hoe het de slachtoffers verging was ondergeschikt.
Het is niet nieuws. 150 Jaren geleden gebeurde in Schinveld ook al dingen, uitgevoerd door een misdadige pastoor Joors en nooit gedegen onderzocht, laat staan bestraft door de geestelijke en wereldlijke overheid.
De feiten, hieronder in het PDF-document opgenomen zijn indertijd als brochure openbaar gemaakt en aan diverse overheden en personen toegestuurd. Of er ooit adequaat door iemand of een instantie op gereageerd is, is onbekend.
In zijn boek ”Een bijdrage tot de geschiedenis van Schinveld” maakt de auteur, de em. priester-leraar J.H.W. Bosch (1905-1990; geboren en getogen Sjilvender) op blz. 68 ook melding van deze brochure, maar komt zonder inhoudelijk op de feiten in te gaan meteen tot de conclusie dat deze brochure (bekendmaking van een aantal gruwelijke misdaden) alleen maar, zelfs tot op heden in het nadeel van Schinveld was en is.

Voordat U deze brochure gaat lezen wil ik U er op attent maken dat hierin schokkende gebeurtenissen beschreven zijn.(klik)

Schinvelds zwartste jaren 1857-1877 (PDF)

email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends