De familie SelkerBovenstaande foto is gemaakt omstreeks 19 sept. 1944, de dag dat Schinveld door de Amerikanen bevrijd werd.
zittend vlnr: Wiel Theunissen, Mannie Selker en Annie Theunissen.
staand vlnr: Corry Selker en haar man Pierre Rademakers, Etty de Vries, Anna Theunissen-Hendriks, mevr. Selker, Jo Selker, Frans Rademakers (broer van Pierre) en Gerrit Joosten uit Brunssum.
Op de tank: Amerikaanse soldaat, Herman Selker (broer van de heer Selker), het kind in de arm van de Amerikaanse soldaat is van Pierre Rademakers en Corry Selker. De man uiterst rechts met helm is Johan Selker.

De familie Selker stamde eigenlijk uit Enschede waar ze tot 1919 gewoond hebben. De heer Johan Selker was in 1877 in het Duitse Osnabrück geboren en zijn vrouw Cornelia Weerkamp in 1885 te Enschede. De heer Selker had in de Duitse mijnen gewerkt en is waarschijnlijk ook in Enschede in de textiel-industrie werkzaam geweest, maar in 1919 vestigde de familie zich in Brunssum waar Johan Selker op de Staatsmijn Hendrik ging werken.
In 1930 verhuisde de familie, die toen bestond uit de ouders, vijf kinderen en de ongetrouwde broer Herman Selker naar Sjilvend. De familie woonde eerst in een huis aan de Kloosterlaan, maar na een jaar pachtte Johan op de Keizersberg een grote lap grond van de gemeente, waarop hij een houten huis bouwde.
Samen met broer Herman en zijn aanstaande schoonzoons Pierre Rademakers en Leo Geraets legden ze op hun domein ook een speeltuin voor de Sjilvendse jeugd aan. Voor die tijd een unicum met draaimolens, een glijbaan, schommels, een kleine en een grote wip en natuurlijk een zandbak. Ook werden er een aantal overdekte hutten en banken neergezet.
Onderstaande foto geeft een overzicht van de speeltuin met rechts onder mevrouw Selker.

Voor een paar centen per dag konden de luuj van Sjilvend hun poeete (kinderen) voortaan met een gerust hart laten spelen want de oude heer Selker en dochter Jo hielden toezicht. Selker lurkte de hele dag aan zijn pijp die hij met tabak stopte die hij in een varkensblaas bewaarde. Sommige kwajongens scholden hem daarvoor wel eens uit voor ”Ouwe toebaksbuul!”

Naast het huis had Selker een kelder gebouwd die een beetje boven het maaiveld uistak maar onzichtbaar was. Door een smalle gang was de kelder verbonden met de vloer onder het woonhuis. Op het toegangsluik lag als camouflage ballatum en er stond ook nog een kast op.
Gedurende de oorlog leefden de Selkers erg teruggetrokken, de speeltuin bleef gesloten.
Nog voordat de Amerikaanse bevrijders op 19 sept. 1944 op de Kloosterlaan waren, bleek waarom. Drie Joodse onderduikers dansten al op straat. De familie Selkers had hen, met gevaar voor eigen leven gedurende langere tijd, een veilig onderduikadres verschaft. Meerdere Sjilvenders moeten hiervan geweten en aan meegewerkt heben, want de onderduikers konden natuurlijk niet van de lucht alleen leven.
Een keer was het bijna falikant misgelopen toen een aantal SS-ers inkwartiering vorderden. Toen die echter zagen hoe klein de Selkers behuisd waren zijn ze weer vertrokken zonder iets te merken.
Veel oude Sjilvenders konden zich nog jaren later herinneren dat tijdens de nachtmis van 25 dec. 1944, toen de kerk stampvol zat, Johan Selker met zijn Joodse onderduikers binnenkwam.
Omstreeks 1950 werd de speeltuin gesloten omdat dokter Breukers zich alleen in Schinveld wilde vestigen onder voorwaarde dat hij dat grondstuk kon kopen om zijn praktijk en huis te bouwen. Een van de mooiste stukjes van Schinveld werd toen, mede door druk van pastoor Lanckohr, aan de gemeenschap onttrokken. Een schande voor de begrippen van nu.
Johan Selker bouwde een nieuw huis aan de Groesweg maar heeft er niet lang meer van kunnen genieten. Hij overleed in 1955. Met veel respect aan die ”ouwe toebaksbuul” heb ik dit geschreven.
Zijn vrouw Cornelia heeft later van de staat Israël een hoge onderscheiding gekregen en ook is daar als dank een boom voor haar geplant.
Ze overleed in Schinveld, april 1978 op de gezegende leeftijd van 93 jaren.


foto's en info: Lej Dohmen


email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends