Maria Dohmen
marieke
Tante Marie is nooit getrouwd.
Als enige dochter tussen zes broers was het haar opgelegde taak haar ouders tot aan hun einde te verzorgen.
Dat was geen makkelijke, want behalve het werk in het huishouden en op de boerderij was er nog nonk Juup, de broer van opa, die ook bij hen inwoonde.
Nonk Juup was decennia lang wethouder van Schinveld geweest, zat in het bestuur van bijna iedere vereniging, was medeoprichter en voorzitter (1912 -1937) van de plaatselijke Boerenleenbank. Nonk Juup hield er ook nog als verzekeringsagent een agentschap van de Nederlandse Lloyd op na. De aanloop aan het huis van Opa was door al die activiteiten ernorm.
Driemaal daags werd warm gegeten, 's morgens een pan met spek en eieren en eigen gebakken brood. 's Middags at de familie het zogenaamde middageten. 's Avonds werd er nog eens warm gegeten, meestal gebakken aardappelen met spek of worst en de notabelen van het dorp waren er als de kippen bij om in die karige jaren een vorkje mee te prikken. Tante Marie moest het maar allemaal effe doen en als iedereen laat naar huis ging werd opa bedankt voor de genoten gastvrijheid.
's Anderendaags, 's morgens in alle vroegte, zat tante Marie en nonk Frens weer de koeien te melken en de varkens te voeren. De eetpot moest uiteindelijk ook gevuld worden.
In de periode tussen de dood van onze moeder en de hertrouw van pap hebben we ook bij opa en oma gewoond. Dat was ongeveer gedurende het hele jaar 1946. Tante Marie had op haar slaapkamer een grote foto van een soldaat hangen. Een onbekende voor mij. Als ik haar dan vroeg wie dat was, keek ze eerst of oma ook boven was en ons niet kon horen. Dan zei ze heel geheimzinnig dat die soldaat omgekomen was, ... vermoord ! We weten niet wie dat geweest is, waarschijnlijk iemand van de kant van oma.
Van mijn nichtjes die zij soms iets toevertrouwde, heb ik begrepen dat zij vaker een aanzoek heeft gehad. De aanzoeker kreeg dan aan het verstand gebracht dat haar levenstaak, voorlopig, een andere was dan een eigen gezinnetje. De invloed van de kerk was hier debet aan, want de toenmalige eerwaarde heren pastoors en kapelaans hadden ook een gezonde avondappetit.
Na de dood van haar ouders en nonk Juup werd ze huishoudster bij kapelaan Henssen. Ze ontpopte zich daar tot een behoedster van de oude waarden en normen. Diverse van mijn nichtjes kunnen er erg moeilijke verhalen over vertellen. Ze was niet altijd de makkelijkste voor opgroeiende, omstuimige jeugd. Ze kon maar moeilij met de veranderingen van die tijd omgaan.
Toen ze borstkanker kreeg werd ze gedumpt door haar heer, de kapelaan. Daarna werkte ze nog tot aan haar dood in het ziekenhuis van Heerlen. Ze woonde langere tijd op de Bouwbergstraat 41, naast haar broer Antoon.tante Marie

marieke marieke


boerderij
Van links naar rechts: Nonk Sjeng, nonk Frens, Tante Marie en nonk Juup.


marie 8


marieke mariekeemail me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends