Juup Dohmen
stam
Onze pa, Hubert Joseph Dohmen, werd geboren op 18 oktober 1910 te Schinveld als de derde zoon van Frans Willem Dohmen en Maria Elisabeth Janssen. Zoals het in die tijd gebruikelijk was ging hij na de lagere school meteen aan het werk. Samen met zijn broers werkte hij tot aan het uitbreken van de tweede wereldoorlog in de grintgroeve van zijn vader. Later toen hij getrouwd was ging hij om meer te verdienen op het pompstation (waterbedrijf) van de Staatsmijn Hendrik in Brunssum werken.
In zijn dienstplichtige diensttijd, diverse periodes tussen 1930 en 1940 en tijdens de mobilisatie in 1939/40 gelegerd in de Peel-Raamstelling in de buurt van Gemert, was hij korporaal bij het 3e Regiment Veldartillerie (onberedenen = niet rijdende). De capitulatie in 1940 waarbij door zijn afdeling geen schot gelost werd, heeft hij nooit goed kunnen verwerken, ik heb hem zelden een net woord over de Duitsers horen zeggen. Het waren en bleven "Pruussen", een groot scheldwoord want de beste Pruus had nog altijd één paard gestolen.
Om tijdens de oorlog aan verplichte tewerkstelling in Duitsland te ontkomen moest hij op de steenkolen-zeverij van de Stm. Hendrik werken.
Hij was in 1939 met Helena (Ling) Jessen uit Bingelrade getrouwd en ze kregen drie kinderen. Ik (1940), Lies (1943) en Tonnie (1944). Tonnie overleed nog geen half jaar oud tengevolge van de complicaties van polio, een epdemie die toen heerste en vele slachtoffertjes maakte. In bijna ieder huis in onze straat sloeg dat noodlot toe. Het was Gods wil, zeiden de mensen.
Ik kan me nog de avond herinneren dat Pap met de taxi van Sjeng van Peters, met Tonny in een klein wit doodskistje thuiskwam. Mam viel bij die aanblik bewusteloos op de stenen vloer van de gang en is daarna met haar gezondheid beginnen te sukkelen, ze overleed op kerstmorgen 1945.
Onze ouders waren dol op dieren. Dat hebben het dus niet van vreemden. Pap fokte stamboekgeitjes maar had als praktisch man er geen enkel probleem mee om ze in de karige oorlogsjaren in de kookpot te stoppen. Zelfs toen de oorlog al lang was afgelopen hebben we nog ingeweckte geitenkotelletjes gegeten.
Pap verongelukte op 5 juni 1952, op klaarlichte dag onder een stralende blauwe hemel, de omstandigheden waarin hij zo graag verkeerde, samen met collega "Lammers" die hem wilde redden, in pompkelder 34 die zich gevuld had met stikstof.
Dit gebeurde in een zg. bronnenveld, gelegen in het Schutterspark, van de gemeente Brunssum.
De oorzaak was dat in Schinveld kort daarvoor een nieuw bronnenveld in bedrijf genomen was. Het waterpeil in het Brunssumse kon daardoor aanzienlijk stijgen en daarmee de van zuurstof gereduceerde lucht omhoogdrukken.
In die tijd waren er zeker wel detectiemiddelen maar zij waren daarvan niet op de hoogte of geinstruëerd, laat staan in het bezit gesteld. Binnen een paar seconden moeten zij wel overleden zijn.
Pap en zijn collega Dolf Lammers waren helaas op het verkeerde moment op de verkeerde plek.Pap op fiets- en veldtocht

broers en neven soldaatPap als soldaat

soldaat soldaatPap en mam in gelukkige tijden

pap en mam pap en mamHun trouwboekje

trouwboekje
trouwboekje
trouwboekje
trouwboekjeDierenliefhebbers

geitje mam


Natuurlijk hadden we naast opa en oma Dohmen ook nog opa en oma Jessen, de ouders van mam. Opa Jessen had, nadat hij gestopt was met boeren, een klein huisje in Raath (Bingelrade) gekocht waar we vaak naar toe gebracht werden, vooral toen mam al erg ziekelijk was.
Bij opa Jessen stond een grote kersenboom in de tuin. Bijna ieder jaar werd ik door mijn ongeduld onpasselijk van de onrijpe kersen.

opa jessen oma jessen


Zoals je al begrepen hebt, ben ik de oudste. Ik kan me niet herinneren dat dit ooit voordelen heeft opgeleverd. Ik werd verantwoordelijk gesteld voor een jonger zusje, Lies, dat een voorliefde had voor het uithalen van kattekwaad. Pap had vrije harde handen om mij op die plicht te wijzen.

lies tonny
met LiesHet gedenkprentje van Tonny

tonny tonny
De laatste foto van ons samen in de zomer van 1945.
Een half jaar later overleed mam.

wijTerwille van de volledigheid.
Pap hertrouwde in februari 1947 en kreeg nog twee kinderen met zijn tweede vrouw, Anna Odekerken.
Hieronder heb ik een paar desbetreffende foto's geplaatst.

wij wijIN MEMORIAM

ramp ramp
Zijn kinderen met Helena Jessen

Frans Liesemail me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends